Reklama
 
Blog | Lukáš Kalous

Poslední Kelt

V malém domě s doškovou střechou na Aranských ostrovech v Irsku zemřel poslední Kelt, bylo mu 93 let. Evropská unie v současnosti financuje projekt na revitalizaci původní keltské populace v Evropě. DNA starce z Aranských ostrovů bude sloužit jako templát.

Někdy v roce 237 před
občanským kalendářem zaujímali Keltové území od Atlantického oceánu až
k Černému moři (mapa 1). Na Apeninském poloostrově se v té době formovala
Římská říše. Postupně, jak je vidět na mapách 2 a 3, byli Kelti vytlačováni
z kontinentální Evropy nebo asimilováni. Irská republika, poslední „čistě“
keltský státní útvar, se rozkládá na ostrově severozápadně od kontinentální
Evropy. Irové drží poslední cípek původního keltského území. Krásná, neúrodná
krajina plná jezer, bažin, kopců a kamenů, kde prší skoro celý rok, se stala
jejich konečným útočištěm. Kus severní části ostrova je již ve správě Anglosasů.
Jedna z tvrdých ran osudu dopadla na Irsko ve čtyřicátých letech 19.
století. V důsledku zavlečení plísně bramborové vypukl hladomor. Zemřelo
více než milión lidí a ti, co přežili, se stěhovali do Ameriky. V době
masové emigrace se po irských pubech prý říkalo: “ať poslední zhasne“. Zbytek
původní populace začal přijímat angličtinu jako svůj mateřský jazyk. Šířili ji
anglosaští kolonizátoři, kteří začali do země pronikat a převzali na nějaký čas
i její správu.


Časy se mění. Irsko je dnes podle CIA
Factbook
10. nejbohatším státem světa v přepočtu HDP na obyvatele. I když se už běžně
keltsky nemluví nikde, všude jsou dvojjazyčné nápisy. Když prý chcete pracovat
ve státní správě, musíte z mrtvého jazyka složit zkoušku, překládá se do něj
z angličtiny veškerá národní legislativa a je také jednacím jazykem EU.
Do země proudí stovky lidí z ostatních evropských zemí za výdělkem, ti se
domluví jen anglicky. Keltské tance, hudba, móda, bižuterie jsou in. Každý EU
občan najde ve svém EU pase popisky v irštině (baskičtina, katalánština, Plattdüütsch
nebo Lužická srbština tam nejsou).


Je mi to samozřejmě docela jedno,
jen mi to přišlo jako zajímavý příběh vzkříšení, možná i příklad přesahu rámců.

Reklama

Zdroj: resourcesforhistory.com; upraveno LK resourcesforhistory.com; upraveno LK

(mapa 1) 3. stol. př.n.l.                         (mapa 2) 2. stol. n.l.

 

mapa 3

                                                        (mapa 3) 20. stol. n.l.

Zdroj map: resourcesforhistory.com ; upraveno LK

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama